30. DÍVČÍ BRNĚNSKÝ ODDÍL BÍLÉ KYTKYA taky letní tábory, buřty, cestování v pláštěnkách, noční hry, záchvaty smíchu,
táboráky, těžké batohy a bolavé nožičky, latríny, hvězdy...

O skautingu

Junák – český skaut je s více jak 60 tisíci členkami a členy největší výchovnou organizací pro děti a mládež v České republice. Zároveň je členem světových organizací, které sdružují na 50 miliónů skautek a skautů ve 216 zemích a teritoriích světa. Český skauting vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy, jeho oddíly však nikdy nepřestaly zcela pracovat (v ilegalitě či pod záštitou jiných organizací) a vždy se znovu obnovil.

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.

Skautské hnutí je otevřené všem dětem a mladým lidem, kteří chtějí zažívat dobrodružství a zároveň se neustále rozvíjet. V oddíle dítě najde kamarády, dostatek přirozeného pohybu a pobytu v přírodě, naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu. Zvykne si přijímat zodpovědnost za sebe i druhé, získá praktické dovednosti, které se budou v životě hodit. Zažije mnohá nezapomenutelná dobrodružství – mezi dětmi různého věku, které se vzájemně učí a předávají si své znalosti a zkušenosti.

Skautky a skauti se dělí do čtyř věkových kategorií tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k dětem a mladým lidem různého věku:
● benjamínci (5 až 7 let)
●  vlčata a světlušky (8 až 10 let)
●  skauti a skautky (11 až 14 let)
●  roveři a rangers (15+ let)
Jednotlivé oddíly se od sebe liší. V některých program probíhá společně pro chlapce a děvčata, jinde fungují dívčí a chlapecké oddíly samostatně, i tak ovšem v blízké spolupráci.

Základní principy skautingu jsou vyjádřeny ve skautském slibu, zákonu a heslu.

Skautský slib

„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven/a pomáhat vlasti i bližním.”
Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: „K tomu mi pomáhej Bůh.”
Skautský zákon
1) Skaut je pravdomluvný.
2) Skaut je věrný a oddaný.
3) Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4) Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5) Skaut je zdvořilý.
6) Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7) Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8) Skaut je veselé mysli.
9) Skaut je hospodárný.
10) Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.
Skautské heslo Buď připraven!
„Pokusme se zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli.“

Robert Baden-Powell,
zakladatel skautingu

O našem oddíle

Náš oddíl funguje od 14. března 1990 díky naší zakladatelce Bylince – Boženě Colkové. Je to už docela dlouho, takže naší „třicítce“ vážně táhne na třicet. Za tu dobu se toho hodně změnilo: tehdejší světlušky už jsou dávno dospělé, program stále zpestřujeme novými prvky, nejrůznějšími výtvarnými činnostmi či sportovními a outdoorovými aktivitami, zapojujeme se do spousty projektů a skautských akcí, za kterými se nebojíme vydat ani do zahraničí. Po střídání několika kluboven jsem zakotvili v areálu pod Bílou horou v Židenicích. Také již nejsme čistě dívčí oddíl, jelikož už několik let máme i smíšenou družinku předškoláků – benjamínků. Jak se neustále rozrůstáme, přibývají další družinky, ovšem stále zůstáváme věrni svému jménu. V Bílých kytkách tak momentálně máme Heřmánky, Bledulky, Sedmikrásky, Sasanky, Kopretiny a Konvalinky. I přes všechny změny však jedno stále přetrvává, a to je přátelství a nadšení pro skautský způsob života.