30. DÍVČÍ BRNĚNSKÝ ODDÍL BÍLÉ KYTKY

Kde nás najdete?


Naše klubovna se nachází v Juliánově
ve středisku mládeže pod Bílou horou:
Slatinská 4258/47a
636 00 Brno-ŽideniceGPS: 49.1930850N, 16.6591089E

Kolik stojí skautování

Skautská průkazka

Skautská průkazka je důležitá především pro členy mladší patnácti let, abychom mohli využívat různých slev, hlavně na jízdném. Plynou z ní ale i další výhody, takže se vyplatí všem.

Pro její vyhotovení je třeba zaslat elektronicky průkazkové foto člena, splňující tyto parametry: V případě potíží nám můžete dodat fotografii fyzicky a my si ji oskenujeme.

Všichni studenti starší 15 let musí dodat i naskenované platné potvrzení o studiu.

Co se všechno přes rok děje

V průběhu roku se oddíl schází na pravidelných schůzkách. Jednou týdně se scházejí jednotlivé družinky. Schůzky jsou plné her, ale skautky a světlušky si také zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě. Čtyřikrát do roka se pak schází celý oddíl.
Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny, během roku do ní patří i jednodenní výlety a víkendové výpravy. Tyto akce dávají možnost zahrát si rozsáhlejší a déletrvající hry, užít si pobyt v přírodě a lépe se poznat navzájem. Během roku jsou ale i kratší akce v podobě návštěv divadel, muzeí, promítání filmů, tvořivých odpolední či exkurzí pro starší.
Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu jsou letní tábory, které děti na 14 dní přenesou do starověkého Egypta, mezi indiány, slavné mořeplavce, nebo i na jiné planety. Na táboře se skauti především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, vyhrávat i prohrávat, pomáhají vařit, drží noční hlídky a všemi způsoby se podílí na společném přežití v přírodě.

Co si s sebou vzít na jednodenní výlet

Co si s sebou vzít na víkendovou výpravu

Co obnáší letní tábor

Každé léto vyrážíme na prvních čtrnáct dní v červenci do divočiny. Bydlíme v podsadových stanech, výjimečně v tee-pee, bez jakékoli zděné budovy či zděného sociálního zařízení. Jsme také bez elektřiny, wifi a podobných vymožeností. Vaříme si samy - máme kuchaře, ale v kuchyni se střídají služby, které s pomáhají. Pro pitnou vodu chodíme s dvoukolákem, myjeme se 1–2 x za tábor. Součástí tábora je i dvoudenní puťák, kdy táborové družiny vyrážejí samostatně na výlet a přespávají jednu až dvě noci (dle věku) mimo tábor. Táborový program zahrnuje i noční hlídky ve dvojicích, noční hry, noční putování, bojovky,... A při slavnostním ohni skládáme světluškovské a skautské sliby.

Tábor 2020

Kapacita tábora 2020 bude bohužel omezená, a to na 40 dětí pod 15 let. V oddíle máme ovšem více dětí, proto je bohužel možné, že i když odevzdáte přihlášku, tak nebudeme moci Vaši dceru vzít. V případě, že přihlášek bude více, tak přihlédneme k docházce za celý rok (na všechny druhy akcí a schůzky), k věku (minimálně ukončená 2. třída) a v nejzazším případě i k délce členství ve skautu. Přihlášky proto budeme přijímat do konce března 2020 (pošleme v průběhu ledna) a pravděpodobně cca do týdne bychom Vám daly potom vědět, zda můžete s táborem počítat, případně jestli jste náhradníci. Minimální docházka tedy letos stanovená není, ale na čím víc akcích budete, tím bude tábor jistější. Moc nás mrzí, že si takto musíme stanovit kapacitu a nejraději bychom vzaly na tábor všechny, co se přihlásí. Tábor ale pak ztrácí na kvalitě a oproti loňsku nás bude ve vedení o polovinu méně. Děkujeme za pochopení :-)